Här kan du som ny elev anmäla dig till Kulturskolan i Östersund.

Förutsättningar

Uppgifter att ha tillhands

Du behöver följande uppgifter för att kunna genomföra ansökan:

 

Vad händer när du skickat in ärendet?

Efter att er ansökan har kommit in placeras ditt barn i kö.
Det är olika lång till olika kurser så när vi kan erbjuda en plats kommer vi att kontakta er.

Behandling av person-uppgifter

För att Du och ditt barn ska kunna erbjudas undervisning hos oss, måste du lämna grundläggande information till oss.

Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom företaget, och aldrig lämnas ut till tredje part.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.